قوانین ثبت دامنه های IR

مقـررات مشـتـرک ثـبت دامنـه هـای IR

 • دامنه های ir را می توان یک ساله یا 5 ساله ثبت کرد.
 • امکان ثبت دامنه های ir به زبان فارسی وجود ندارد.
 • نام دامنه های ir تنها می تواند شامل حروف و اعداد لاتین و کاراکتر – (خط تیره یا منها) باشد. استفاده از کاراکتر ـ (خط زیر) یا فاصله یا نقطه در نام دامنه ممکن نیست.
 • پس از ثبت دامنه تا 60 روز امکان انتقال آن به فرد یا شرکت دیگر وجود ندارد.

دامنه های ir دو دسته اند دامنه های سطح دوم و دامنه های سطح سوم:

 • دامنه هاي ir سطح دوم می توانند 3 تا 63 کاراکتر باشند مانند example.ir برای ثبت برخی از این دامنه ها نیاز به ارسال مدارک خواهد بود و برخی نامهای دامنه را نمی توان به صورت عادی ثبت کرد، پیشنهاد میکنیم قبل از ثبت مقررات مربوط را ببینید.
 • دامنه های ir سطح سوم می توانند 2 کاراکتر نیز باشند و شامل پسوندهای دامنه co.ir، ac.ir، org.ir، net.ir، sch.ir، id.ir و gov.ir می شوند و ثبت این دامنه ها تابع مقررات خاص است، لطفاً قبل از ثبت این دامنه ها مقررات مربوط به هر کدام را کاملاً مطالعه نمایید.
قوانین ثبت دامنه ir

کلیه مقررات مندرج در بخش مقررات مشترک ثبت دامنه های ir برای این دامنه ها صادق است. برای ثبت این دامنه ها حداقل نیاز به یک شناسه ایرنیک از نوع «شخص حقیقی» دارید. در مواردی ایرنیک برای ثبت این دامنه ها از متقاضی درخواست ارسال تعهدنامه و مدرک شناسایی (شناسنامه یا کارت ملی) می کند.
ثبت دامنه با نام مناطق مختلف کشور، عوارض طبیعی ایران، شهرها، وقایع ملی، چهره های مذهبی، معصومان، اشخاص سرشناس، نامهای عمومی مربوط به اینترنت برای اشخاص مجاز نیست.
ثبت برخی دامنه ها نیاز به ارسال مدارک دارد از جمله دامنه هایی که در ترکیب نامشان کلمه هایی مانند نام شهرها و مناطق کشور، اشخاص تاریخ و مذهبی سرشناس، کلمه هایی مانند news و خبر، بانک و بیمه، دانلود، چت و اصطلاحات مشابه، مدرسه، دانشگاه، university، school یا مخففهای اینها، تلویزیون و… وجود داشته باشد.

ثبت این دامنه تنها برای شرکتهای ثبت شده ممکن است و حسب مورد نیاز به یک شناسه ایرنیک شرکتی یا دولتی دارد. نام دامنه باید نام کامل ثبتی شرکت یا مخفف دقیق نام کامل ثبتی باشد. ترجمه انگلیسی نام دامنه یا مخفف آن به عنوان نام دامنه پذیرفتنی نیست مگر آن که نام انگلیسی نیز ثبت شده باشد. برای ثبت دامنه ایرنیک از متقاضی ارسال کپی آخرین روزنامه رسمی شرکت را درخواست خواهد کرد.

ثبت این دامنه تنها برای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم، وزارت بهداشت یا شورای سرپرستی حوزه های علمیه ممکن است و نیاز به یک شناسه ایرنیک آموزشی دارد. نام دامنه باید نام کامل مؤسسه یا مخفف دقیق نام کامل باشد. برای ثبت دامنه ایرنیک ارسال کپی مجوز قطعی مؤسسه به همراه درخواست رسمی با مهر و امضای مدیر یا سرپرست در سربرگ آن مؤسسه را درخواست خواهد کرد.

ثبت این دامنه تنها برای مؤسسات ثبت شده غیرانتفاعی، NGOها، انجمنها، سازمانها و انجمنهای بین المللی و مانند اینها ممکن است و حسب مورد نیاز به یک شناسه ایرنیک شرکتی یا آموزشی دارد. نام درخواستی باید مطابق نام کامل ثبتی یا مخفف دقیق آن باشد. برای ثبت دامنه ایرنیک ارسال کپی روزنامه رسمی یا مجوز ثبت یا درخواست رسمی در سربرگ مؤسسه با مهر و امضای مسؤول سازمان را درخواست می کند.

ثبت این دامنه تنها برای آموزشگاهها و مؤسسه های آموزشی تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش ممکن است و نیاز به یک شناسه ایرنیک آموزشی دارد. نام درخواستی باید مطابق نام کامل ثبتی مدرسه یا مؤسسه متقاضی یا مخفف دقیق آن باشد. برای ثبت دامنه ایرنیک ارسال کپی مجوز مدرسه یا مؤسسه به همراه درخواست رسمی با مهر و امضای مدیر در سربرگ مؤسسه را درخواست می کند.

ثبت این دامنه تنها برای شرکتهای دارای مجوز رسمی ارایه خدمات شبکه و اینترنت نظیر ISPها ممکن است و نیاز به یک شناسه ایرنیک شرکتی دارد. نام درخواستی باید مطابق نام کامل ذکر شده در مجوز رسمی باشد. برای ثبت دامنه ایرنیک ارسال کپی مجوز فعالیت شرکت را درخواست خواهد کرد.

ثبت این دامنه تنها برای اشخاص حقیقی ایرانی ممکن است و نیاز به یک شناسه ایرنیک شخص حقیقی دارد. نام درخواستی باید مطابق نام یا نام خانوادگی کامل متقاضی یا هر دو باشد. برای ثبت دامنه ایرنیک کپی شناسنامه یا کارت ملی فرد متقاضی را درخواست می کند.

ثبت این دامنه تنها برای وزارتخانه ها و سازمانهای کشوری ممکن است و نیاز به یک شناسه ایرنیک دولتی دارد. نام درخواستی باید مطابق با نام رسمی سازمان یا مخفف دقیق آن باشد. برای ثبت دامنه ایرنیک ارسال درخواست رسمی با مهر و امضای مسؤول یا سرپرست سازمان در سربرگ سازمان را درخواست می کند.

برای ثبت دامنه های ir به شناسه ایرنیک نیاز دارید. با توجه به پسوند دامنه مورد نظرتان نوع شناسه لازم متفاوت است که توضیحات در ادامه آمده است.
مشخصات شناسه ایرنیک شما باید کاملاً مطابق مدارک شناساییتان باشد. در وارد کردن نام و نام خانوادگی و شماره ملی و کد پستی خود در ایرنیک نهایت دقت را به عمل آورید. ایرنیک برای ثبت برخی از دامنه ها، انتقال مالکیت دامنه، اصلاح نام مالک دامنه، تغییر پرسش و پاسخ و رمز عبور ورود به سامانه ایرنیک از شما مدرک شناسایی درخواست خواهد کرد. در صورتی که هر گونه عدم تطابقی در مدارک ارسالی شما با مشخصات شناسه ایرنیکتان مشاهده شود ایرنیک به درخواست شما ترتیب اثر نخواهد داد.
پیشوندها و پسوندهای نام و نام خانوادگیتان را که در کارت ملی آمده در هنگام وارد کردن مشخصات خود در جریان ساخت شناسه ایرنیک فراموش نکنید.
برای هر شناسه ایرنیک شخص حقیقی یک بار ارسال مدارک برای تأیید دامنه های مرتبه دوم ir کافی است. پس از آن شناسه تأیید شده قلمداد می شود و برای دامنه های مرتبه دوم آتی که برای ثبت مشکلی نداشته باشند نیازی به ارسال مدارک ندارید.
وب ثمین مسؤولیتی در برابر مشکلات پیش آمده در ایرنیک برای مالکان دامنه هایی که در ساخت شناسه ایرنیک مشخصات خود را مطابق مدارک شناساییشان وارد نکرده باشند ندارد.
در ساخت شناسه ایرنیک -مگر در مواردی که به صراحت از شما درخواست شده باشد- کلیه موارد را با حروف لاتین تکمیل نمایید.
شناسه های ایرنیک چند نوعند. در هنگام ساخت شناسه توجه کنید که نوع شناسه مناسب را انتخاب کنید (در هر نوع شناسه مشخصات فرد یا مؤسسه یا شرکت مربوط را به دقت تمام وارد کنید):

 • شخص حقیقی: برای ثبت دامنه های ir و id.ir از این نوع شناسه استفاده کنید.
 • شرکت، مؤسسه یا نهاد غیردولتی: برای ثبت دامنه های co.ir، net.ir و org.ir به این شناسه نیاز دارید.
 • وزارتخانه، سازمان یا شرکت دولتی: برای ثبت دامنه های gov.ir از این شناسه باید استفاده کنید.
 • مرکز آموزشی و پژوهشی: برای ثبت دامنه های ac.ir و sch.ir لازم است.
 • شناسه محدود: برای ثبت دامنه استفاده نمی شود. اگر قصد ثبت دامنه دارید شناسه محدود نسازید. دقت کنید در مشخصه های شناسه ایرنیک شما رابطهای مجاز شامل صاحب امتیاز، رابط اداری، مالی و فنی قبل از درخواست ثبت دامنه بر روی گزینه «همه» تنظیم شده باشند. پس از تأیید ثبت دامنه می‌توانید آن‌ها را تغییر دهید.