ثبت دامنه

جهـت بـررسی آزاد بودن دامـنه از جستـجـوگـر دامنه استـفاده نمـایید

توجه داشته باشید، ثبت دامنه های فارسی تنها با پسوندهای com و net امکان پذیر است.

ثبت دامنه

کلیه دامنه ها در وب ثمین به نام شما و آدرس ایمیل و نشانی خودتان که در سایت وارد می کنید ثبت می شود. پنل مدیریت کامل دامنه شما تنها در اختیار خودتان می باشد. برای ثبت برخی پسوندها و نام دامنه ها نیاز به رعایت مقررات و شرایطی هست که بدون آنها دامنه ثبت نمی گردد. لطفاً پیش از ثبت دامنه بخش قوانین ثبت پسوند دامنه مورد نظرتان را ببینید.
با ثبت دامنه شما اولین گام برای ایجاد سایت خود را بر می دارید. توجه کنید که ثبت دامنه تنها نام سایت را به مالکیت شما در می آورد و شما برای ایجاد یک سایت کامل نیاز به سفارش هاست و طراحی سایت دارید.

ثبت دامنه

تـعرفـه ثـبت دامنـه

نشان تجارینوع دامنه مدت زمانهزینه ثبت هزینه انتقالملاحضات
comیکسال 270000 تومان 270000 تومان
com فارسییکسال 270000 تومان 270000 تومان
ir یکسال 5000 تومان 5000 تومان
ir پنج سال ۱۵۰۰۰ تومان25000 تومان
net یکسال 341000 تومان 341000 تومان
orgیکسال 358000 تومان 358000 تومان
info یکسال425000 تومان425000 تومان
name یکسال390000 تومان390000 تومان
biz یکسال 488000 تومان 488000 تومان
co یکسال 838000 تومان 838000 تومان
ws یکسال 924000 تومان 924000 تومان
asia یکسال 420000 تومان 420000 تومان
us یکسال 293000 تومان 293000 تومان
ca یکسال 969000 تومان 969000 تومان
de یکسال 293000 تومان 293000 تومان
es یکسال 530000 تومان 530000 تومان
nl یکسال 293000 تومان 293000 تومان
in یکسال 451000 تومان 451000 تومان
pw یکسال 775000 تومان 775000 تومان
eu یکسال 358000 تومان 358000 تومان
mobi یکسال 660000 تومان 660000 تومان
tel یکسال 436000 تومان 436000 تومان
tv یکسال 1120000 تومان 1120000 تومان
me یکسال 544000 تومان 544000 تومان
pro یکسال 496000 تومان 496000 تومان
co.ir یکسال ۵۵۰۰ تومان ۵۵۰۰ تومان
net.ir یکسال ۵۵۰۰ تومان ۵۵۰۰ تومان
org.ir یکسال ۵۵۰۰ تومان ۵۵۰۰ تومان
gov.ir یکسال ۵۵۰۰ تومان ۵۵۰۰ تومان
sch.ir یکسال ۵۵۰۰ تومان ۵۵۰۰ تومان
ac.ir یکسال ۵۵۰۰ تومان ۵۵۰۰ تومان
id.ir یکسال ۵۵۰۰ تومان ۵۵۰۰ تومان