مقررات ثبت دامنه فارسی

مقـررات مشتـرک ثـبت دامنـه فـارسی

  • نام دامنه تنها می تواند شامل اعداد و حروف فارسی و علامت – (خط تیره یا منها) باشد. امکان استفاده از فاصله، نقطه، کاما و ـ (خط زیر) در نام دامنه وجود ندارد.
  • می توانید از حروف «ء، ئ، ؤ، أ، آ، ة» نیز در نام دامنه استفاده کنید اما استفاده از علامتهایی مانند تنوین، تشدید، سکون، فتحه، کسره و ضمه در نام دامنه مجاز نیست.
  • استفاده از حروف لاتین در نام دامنه های فارسی مجاز نیست.
  • نام دامنه های فارسی نمی توانند با عدد آغاز یا به عدد ختم شوند. همچنین دامنه های فارسی نمی توانند تنها از عدد تشکیل شده باشند.
  • طول نام دامنه های فارسی می تواند تا 30 کاراکتر باشد.
قوانین ثبت دامنه فارسی

معـادل punycode دامنـه های فـارسـی

دامنه های فارسی از کاراکترهای یونیکد (unicode) استفاده می کنند. اما نام دامنه های قدیمی که با حروف انگلیسی ثبت می شدند تنها از کاراکترهای ASCII استفاده می کردند. به همین دلیل هر دامنه فارسی یک معادل ASCII نیز دارد که به آن معادل punycode دامنه گفته می شود. بسیاری از نرم افزارها دامنه های شما را با این معادل می شناسند. اگر در مرورگر به جای نام فارسی دامنه تان با مجموعه ای از کاراکترهای انگلیسی مواجه شدید در حال مشاهده معادل punycode دامنه خود هستید. پس از ثبت دامنه های فارسی معادل punycode آنها نیز برایتان فرستاده می شود. در صورت نیاز می توانید از این معادل استفاده کنید.

اگر معادل punycode دامنه خود را نمی دانید بر روی دکمه زیر کلیک کنید.