Menu

ثبت دامنه IR

ثبت دامنه IR

دامنه‌ي ir دامنه‌ي کشوری ایران است و تحت نظارت و برابر مقررات تعیین شده‌ي «مرکز کشوری ثبت دامنه‌ي نقطه ir» معروف به IRNIC ثبت می‌شوند. در ثبت این دامنه‌ها به این مقررات کاملاً توجه کنید. ایرنیک تک تک درخواست‌های ثبت دامنه‌ي ir را بررسی می‌کند و حسب مورد آن‌ها را تأیید یا برای تأییدشان درخواست برخی مدارک می‌کند. برای ثبت این دامنه‌ها نیاز به ایجاد یک شناسه‌ي کاربری در سایت IRNIC به آدرس nic.ir دارید.
پس از ساخت شناسه اطمینان حاصل کنید که در «مشخصه‌های شناسه» مدیریت «رابط‌های مجاز»‌ خود شامل صاحب امتیاز،‌ رابط اداری، مالی و فنی را بر روی گزینه‌ي «همه» قرار داده‌اید. سپس از بخش سفارش وب‌ثمین درخواست ثبت دامنه‌ي خود را تکمیل نمایید.

جهت بررسی آزاد بودن دامنه از جستجوگر دامنه استفاده نمایید.

جستجوگر دامنه ir

Background Color:
 
Background Pattern:
Reset